تصنیف ها و ترانه های اصیل ایرانی
گلچینی از آهنگ ها و سرودها و نواهای ماندگار و برنامه های گلها و جشن های ایرانی
موج آتش(اشک من هویدا شد) دوشنبه ۲۲ تیر۱۳۸۸ 12:37
 

 تصنیف موج آتش با آواز مرضیه

اشک من هویدا شد             دیده ام چو دریا شد

                     در میان اشک من              سایۀ تو پیدا شد                         

موج آتشی از غم               زان میانه برپا شد

اشک من هویدا شد            دیده ام چو دریا شد

تو برفتی وفا نکرده           نگهی سوی ما نکرده

نکند ای امید جانم               که نیایی خدای نکرده

          (به یاری شکستگان چرا نیایی، چه بی وفا چه بی وفا چه بی وفایی)- (2مرتبه)

اشک من هویدا شد             دیده ام چو دریا شد

(تو که گفتی اگر به آتشم کشی وگر ز غصه ام کشی تو را رها نمی کنم من)- (2مرتبه)

نه کشته ام تو را ز غم              نه آتشت به جان زدم

که می کشی ز من تو دامن

اشک من هویدا شد             دیده ام چو دریا شد

                  آی، چرا برم نمانده رفتی               (به سوز غم نشانده رفتی)- (2مرتبه)

(تو که گفتی اگر به آتشم کشی وگر ز غصه ام کشی تو را رها نمی کنم من)- (2مرتبه)

نه کشته ام تو را ز غم           نه آتشت به جان زدم

که می کشی ز من تو دامن

اشک من هویدا شد             دیده ام چو دریا شد

           (در میان اشک من            سایۀ تو پیدا شد)- (2مرتبه)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آهنگ: مهندس همایون خرم/ سروده: بیژن ترقی/ خواننده: مرضیه، شهلا سرشار/ دستگاه: همایون ـ بیداد

·از آنجا که تورج نگهبان، ترانه ای به نام "نمانده رفتی" را سرایش کرده اند و در یکی از نیم پاره های موج آتش، چرا برم نمانده رفتی به کار رفته است، بدین روی گهگاه این ترانه را از آن ایشان می دانند.


نوشته شده بدست بینا | پیوند |


نمایۀ تارنگار

سیاهه

دوستان

بایگانی نوشته ها

بایگانی جستارها

دلنوازان

بخش ویژه

برای رونوشت URL فید RSS این تارنگار کلیک کنید
Powered by BLOGFA.COM