تصنیف ها و ترانه های اصیل ایرانی
گلچینی از آهنگ ها و سرودها و نواهای ماندگار و برنامه های گلها و جشن های ایرانی
گلنار شنبه ۱۳ تیر۱۳۸۸ 21:4
 

                                          تصنیف گلنار، با آواز داریوش رفیعی

گلنار، گلنار کجایی که از غمت ناله می کند عاشق وفادار

گلنار، گلنار کجایی که بی تو شد دل اسیر غم دیده ام گوهر بار

گلنار، گلنار دمی اولین شب آشنایی و عشق ما به یاد آر

گلنار، گلنار در آن شب تو بودی و عیش و عشرت و آرزوی بسیار

چه دیدی از من، حبیبم گلنار            که دادی آخر، فریبم گلنار

نیابی ای کاش، نصیب از گردون       که شد ناکامی نصیبم گلنار

بُوَد مرا در دل شب تار آرزوی دیدار

تا به کِی پریشان تا به کِی گرفتار

یا مده مرا وعدۀ وفا راز خود نگهدار

یا به روی من خنده ها بزن قلب من بدست آر

چه دیدی از من حبیبم گلنار            که دادی آخر فریبم گلنار

نیایی ای کاش، نصیب از گردون       که شد ناکامی نصیبم گلنار

لب خود بگشا، لب خود بگشا به سخن گلنار

دل زارم را مشکن گلنار

نشدی عاشق، نشدی عاشق، ز کجا دانی چه کشد هر شب دل من گلنار

نشدی عاشق، نشدی عاشق، ز کجا دانی چه کشد هر شب دل من گلنار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آهنگ: مجید وفادار/ سراینده: کریم فکور/ خواننده: داریوش رفیعی، کورس سرهنگ زاده، بهزاد، هوشمند عقیلی، مرضیه/ دستگاه: دشتی      

· این تصنیف به کوشش کورس سرهنگ زاده و بهزاد و هوشمند عقیلی بازخوانی شده است که هوشمند عقیلی چهار پارۀ پایانی سروده را نمی خواند.                     

         بازخوانی تصنیف گلنار، با آواز کورس سرهنگ زاده

      بازخوانی تصنیف گلنار، با آواز بهزاد 

     بازخوانی تصنیف گلنار، با آواز هوشمند عقیلی


نوشته شده بدست بینا | پیوند |


نمایۀ تارنگار

سیاهه

دوستان

بایگانی نوشته ها

بایگانی جستارها

دلنوازان

بخش ویژه

برای رونوشت URL فید RSS این تارنگار کلیک کنید
Powered by BLOGFA.COM