تصنیف ها و ترانه های اصیل ایرانی
گلچینی از آهنگ ها و سرودها و نواهای ماندگار و برنامه های گلها و جشن های ایرانی
نرگس مست سه شنبه ۵ خرداد۱۳۸۸ 14:22
 

  تصنیف نرگس مست، با آواز قمرالملوک وزیری

تا من آن نرگس مست تو دیدم                           دین و دل دادم و مهرت خریدم

ترسم آخر که وفایت نبینم                                 بس جفا دیدم و محنت کشیدم

آه ز بیداد تو ای دلبر طناز                                دهانِ غنچه کن باز

(ناسزایی بگو تا بگویم                                   که من چون شنیدم)_(2مرتبه)

"بی تو سرآمد دور جوانی                                شعله کشد باز شور نهانی

سرکشد آتش ز دلم                                          شعله زند آب و گِلم، دانم و دانی

جانی و جانانه وشی                                        دم نزنم گر بکشی

یا به کمندم بکشی یا برهانی

خواهم از دل که با شور عشقت کند زندگانی        دل نمیرد اگر من بمیرم تو در دل بمانی"

جام زهر از کفِ تو، نوش داروست                     ناسزا از لبِ تو طیبات است

گر بمیرم تو به مرگم بگَریی                             نوشم آن قطره که آب حیات است

آه که عشق تو به جانم شرر افکند                     می دهم پند

(دل از این عشق، کند جان از آن تش                که با جان خریدم)– (2مرتبه) 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آهنگ: امیر جاهد/ سراینده: امیر جاهد/ خواننده: قمر الملوک وزیری، خاطره پروانه، صدیق تعریف/ دستگاه: شور

·در پارۀ دوم این تصنیف، "ترسم از آن" بوده که "ترسم آخر" خوانده شده و در پارۀ پایانی نیز "همی جان" بوده که آن هم "کند جان" خوانده شده است.

·در آنچه که صدیق تعریف خوانده است، چند پاره ای افزوده شده  که در نوشتۀ بالا داخل گیومه آمده است.


نوشته شده بدست بینا | پیوند |


نمایۀ تارنگار

سیاهه

دوستان

بایگانی نوشته ها

بایگانی جستارها

دلنوازان

بخش ویژه

برای رونوشت URL فید RSS این تارنگار کلیک کنید
Powered by BLOGFA.COM