تصنیف ها و ترانه های اصیل ایرانی
گلچینی از آهنگ ها و سرودها و نواهای ماندگار و برنامه های گلها و جشن های ایرانی
پیک سحری شنبه ۱۹ اردیبهشت۱۳۸۸ 16:58
 

         تصنیف پیک سحری، با آواز پروین

   یک نفس ای پیک سحری                    بر سر کویش کن گذری

        گو بفغانم   بفغانم   بفغانم

 ای که به عشقت زنده منم                   گفتی از عشقت دم نزنم

        من نتوانم   نتوانم   نتوانم

من غرق گناهم                                      تو عذر گناهی

         روز و شبم را، تو که مهری، تو که ماهی

چون باده بجوشم                                 در جوش و خروشم

        من، سر زلفت به دو عالم نفروشم

ای که به عشقت زنده منم                     گفتی از عشقت دم نزنم

           من نتوانم   نتوانم   نتوانم

همه شب بر ماه و پروین نگرم                  مگر آید رخسارت در نظرم

           چه بگویم   چه بگویم   چه بگویم زین راز

          غمم این بس، که مرا کس، نبُوَد دمساز

یک نفس ای پیک سحری                         بر سر کویش کن گذری

         گو بفغانم   بفغانم   بفغانم

ای که به عشقت زنده منم                        گفتی از عشقت دم نزنم

         من نتوانم   نتوانم   نتوانم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آلبوم: سکوت شکسته/ آهنگ: مهندس همایون خرم/ سراینده: کریم فکور/ خواننده: پروین، کوروس سرهنگ زاده/ دستگاه: دشتی/ سال آفرینش: ۱۳۳۷

·کورس سرهنگ زاده این تصنیف را بازخوانی کرده است و در برنامۀ یک شاخه گل شمارۀ ۳۸۸ با همکاری محمودی خوانساری بار دگر به خواندن آن پرداخته است.

           بازخوانی تصنیف پیک سحری، با آواز کورس سرهنگ زاده


نوشته شده بدست بینا | پیوند |


نمایۀ تارنگار

سیاهه

دوستان

بایگانی نوشته ها

بایگانی جستارها

دلنوازان

بخش ویژه

برای رونوشت URL فید RSS این تارنگار کلیک کنید
Powered by BLOGFA.COM