تصنیف ها و ترانه های اصیل ایرانی
گلچینی از آهنگ ها و سرودها و نواهای ماندگار و برنامه های گلها و جشن های ایرانی
سنگ خارا سه شنبه ۱۷ دی۱۳۸۷ 16:47

 

 تصنیف سنگ خارا، با آواز مرضیه

(جای آن دارد که چندی هم ره صحرا بگیرم

  سنگ خارا را گواه این شیدا بگیرم

 مو به مو دارم سخن ها                 نکته ها از انجمن ها

بشنو ای سنگ بیابان                    بشنوید ای باد و باران

             با شما همرازم اکنون                    با شما دمسازم اکنون)-(۲ مرتبه)

شمع خود سوزی چو من، در میان انجمن

(گاهی اگر آهی کشد، دل ها بسوزد)-(۲ مرتبه)

یک چنین آتش به جان                 مصلحت باشد همان

(با عشق خود تنها شود، تنها بسوزد)-(۲ مرتبه)

من یکی مجنون دیگر                در پی لیلای خویشم

عاشق این شور و حال                عشق بی پروای خویشم

تا به سویش ره سپارم                 سر ز مستی بر ندارم

من پریشان حال و دلخوش             با همین دنیای خویشم

جای آن دارد که چندی هم ره صحرا بگیرم

 سنگ خارا را گواه این شیدا بگیرم

مو به مو دارم سخن ها                نکته ها از انجمن ها

بشنو ای سنگ بیابان                     بشنوید ای باد و باران

با شما همرازم اکنون                    با شما دمسازم اکنون

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آهنگ: علی تجویدی/آرایش: روح الله خالقی/سراینده: رحیم معینی کرمانشاهی/خواننده: مرضیه/دستگاه: دشتی(بیات ترک)/ گلهای رنگارنگ شمارۀ ۲۶۱ /سال آفرینش آهنگ: ۱۳۳۷/ سال آفرینش سروده: ۱۳۴۰


نوشته شده بدست بینا | پیوند |


نمایۀ تارنگار

سیاهه

دوستان

بایگانی نوشته ها

بایگانی جستارها

دلنوازان

بخش ویژه

برای رونوشت URL فید RSS این تارنگار کلیک کنید
Powered by BLOGFA.COM