تصنیف ها و ترانه های اصیل ایرانی
گلچینی از آهنگ ها و سرودها و نواهای ماندگار و برنامه های گلها و جشن های ایرانی
ای گل جمعه 28 آبان1389 14:10

 

تصنیف ای گل، با آوای ملوک ضرابی

آی، گر دیدی و دیر اومدُم              همسرایان: ای گل

تقصیر ندارُم وای گلُم                  همسرایان: ای گل

جومۀ زر تَشُم زده                      همسرایان: ای گل

میلی بشینُم وای گلُم                    همسرایان: ای گل

گلی گلی گلی وای گلُم                 همسرایان: ای گل

میونِ دو سینت بلبلی                   همسرایان: ای گل

گلی گلی گلی وای گلُم                 همسرایان: ای گل

میونِ دو زلفات سنبلی                 همسرایان: ای گل

اِی گفتم که با مستان مرو، رفتی                      چون گل به هر بستان مرو، رفتی

گفتم دلم بستون مرو، رفتی                    رفتی جفا بر ما روا، دیدی

نوبهار من دیدی چه ها، دیدی                   گلعذار من رنج و بلا، دیدی

از کنار من رفتی خطا، دیدی                      تا دیار من جور وجفا، دیدی

اِی،  اِی خدا بالای سری               همسرایان: ای گل

خِرزیر پات گل وای گلُم                همسرایان: ای گل

مرد خوب و زن بَد و                    همسرایان: ای گل

از هم جدا کن وای گلُم                 همسرایان: ای گل

گلی گلی گلی وای گلُم                  همسرایان: ای گل

میونِ دو سینت بلبلی                   همسرایان: ای گل

گلی گلی گلی وای گلُم                 همسرایان: ای گل

میونِ دو زلفات سنبلی                 همسرایان: ای گل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گونۀ آهنگ: محلی بختیاری/ خواننده: ملوک ضرابی/ دستگاه: دشتی

·در این تصنیف، تک واژه های "رفتی" و "دیدی" هم به گونۀ همسرایی می باشد.


برچسب‌ها: تصنیف, ای گل, ملوک ضرابی, محلی بختیاری, دشتی

نوشته شده بدست بینا | پیوند |
رعنا پنجشنبه 3 بهمن1387 20:33
 

                                           تصنیف رعنا، با آواز ملوک ضرابی

نرمک نرمک از لب چشمه می آید رعنا

خندان خندان ناز و کرشمه می آید رعنا

مهرو رعنا، سیه مو رعنا

مایۀ نازی عمرِِ درازی گلِِِ مایی رعنا، چه بلایی رعنا

اندک اندک در سر کویت افتادم از پا

لنگان لنگان راه وصالت پیمودم جانا

دلبر رعنا، ستمگر رعنا

باغ امیدی صبح سپیدی گل مایی رعنا، چه بلایی رعنا

دریا دریا در شب هجرت خون گریم رعنا

یکدم بازا تا که ببینی چون گریم رعنا

بازا رعنا، خدا را رعنا

باغ بهاری صبر و قراری گل مایی رعنا، چه بلایی رعنا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آهنگ: عبدالله جهان پناه/ سراینده: شهرآشوب/ خواننده: ملوک ضرابی/ دستگاه: بیات ترک


نوشته شده بدست بینا | پیوند |


نمایۀ تارنگار

سیاهه

دوستان

بایگانی نوشته ها

بایگانی جستارها

دلنوازان

بخش ویژه

برای رونوشت URL فید RSS این تارنگار کلیک کنید
Powered by BLOGFA.COM