تصنیف ها و ترانه های اصیل ایرانی
گلچینی از آهنگ ها و سرودها و نواهای ماندگار و برنامه های گلها و جشن های ایرانی
بوی جوی مولیان (چنگ) جمعه 3 مهر1388 14:33
 

                                 تصنیف بوی جوی مولیان با آواز بنان و مرضیه

بوی جوی مولیان آید همی                یاد یار مهربان آید همی

ریگ آموی و درشتی های او              زیر پایم پرنیان آید همی

(آب جیحون از نشاط روی دوست

خِنگ ما را تا میان آید همی- آید همی) –(2 مرتبه)

(ای بخارا، ای بخارا، شاد باش و دیرزی) –(2 مرتبه)

(میر زی تو، شادمان آید همی) –(2 مرتبه)

میر ماه است و بخارا آسمان              ماه سوی آسمان آید همی

میر سرو است و بخارا بوستان              سرو سوی بوستان آید همی

بوی جوی مولیان، یاد یار مهربان

(بوی جوی مولیان، یاد یار مهربان آید همی) –(2 مرتبه)

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آهنگ: استاد روح الله خالقی/ آرایش: اُفیلیا پرتو/ سراینده: رودکی/ خواننده: بنان و مرضیه، خاطره پروانه/ دستگاه: بیات اصفهان

·در گلهای تازه، برنامۀ شمارۀ 66، پارۀ نخست این تصنیف خوانده شده است. 

·این برنامه در گلهای رنگارنگ، برنامۀ شمارۀ 254 با غزل آواز "چشم آسایش که دارد از سپهر تیزرو" آمده است.

·خاطره پروانه، یک بار با ارکستر بزرگ حسین دهلوی و بار دیگر با ارکستر بانوان این برنامه را اجرا کرده است.              


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
خسته دلان یکشنبه 11 مرداد1388 11:11
 

تصنیف خسته دلان، با آواز مرضیه

(قسم به دل های خستۀ خسته دلان              قسم به قلب شکستۀ خسته دلان

به آه بر لب نشستۀ خسته دلان

که من در این سینه جز غمی آشنا به دل همزبان ندارم

از او جدا مانده ام در این رهگذر ز یارم نشان ندارم) –(2مرتبه)

ببین به شام بی ستاره ام، نکرده چاره ام، نگاه چاره سازی

(نخوانده با نوای خسته ام، نی شکسته ام، نوای دلنوازی) –(2مرتبه)

نوای دلنوازی

ز حسرتم، آه بی ثمر بر لب، تا کی، یارب تا کی

به خلوتم، دعای بی سحر، یارب تا کی، امشب تا کی

ندیده ای ترانۀ حزینم، به نیمه شب کلام آتشینم

ز حسرتم، آه بی ثمر بر لب، تا کی، یارب تا کی

به خلوتم، دعای بی سحر، یارب تا کی، امشب تا کی

چه کنم    چه کنم    چه کنم    چه کنم

قسم به دل های خستۀ خسته دلان              قسم به قلب شکستۀ خسته دلان

به آه بر لب نشستۀ خسته دلان

که من در این سینه جز غمی آشنا به دل همزبان ندارم

از او جدا مانده ام در این رهگذر ز یارم نشان ندارم

ز یارم نشان ندارم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آهنگ:مهندس همایون خرم/ سراینده: تورج نگهبان/ خواننده: مرضیه/ دستگاه: همایون 


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
موج آتش(اشک من هویدا شد) دوشنبه 22 تیر1388 12:37
 

 تصنیف موج آتش با آواز مرضیه

اشک من هویدا شد             دیده ام چو دریا شد

                     در میان اشک من              سایۀ تو پیدا شد                         

موج آتشی از غم               زان میانه برپا شد

اشک من هویدا شد            دیده ام چو دریا شد

تو برفتی وفا نکرده           نگهی سوی ما نکرده

نکند ای امید جانم               که نیایی خدای نکرده

          (به یاری شکستگان چرا نیایی، چه بی وفا چه بی وفا چه بی وفایی)- (2مرتبه)

اشک من هویدا شد             دیده ام چو دریا شد

(تو که گفتی اگر به آتشم کشی وگر ز غصه ام کشی تو را رها نمی کنم من)- (2مرتبه)

نه کشته ام تو را ز غم              نه آتشت به جان زدم

که می کشی ز من تو دامن

اشک من هویدا شد             دیده ام چو دریا شد

                  آی، چرا برم نمانده رفتی               (به سوز غم نشانده رفتی)- (2مرتبه)

(تو که گفتی اگر به آتشم کشی وگر ز غصه ام کشی تو را رها نمی کنم من)- (2مرتبه)

نه کشته ام تو را ز غم           نه آتشت به جان زدم

که می کشی ز من تو دامن

اشک من هویدا شد             دیده ام چو دریا شد

           (در میان اشک من            سایۀ تو پیدا شد)- (2مرتبه)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آهنگ: مهندس همایون خرم/ سروده: بیژن ترقی/ خواننده: مرضیه، شهلا سرشار/ دستگاه: همایون ـ بیداد

·از آنجا که تورج نگهبان، ترانه ای به نام "نمانده رفتی" را سرایش کرده اند و در یکی از نیم پاره های موج آتش، چرا برم نمانده رفتی به کار رفته است، بدین روی گهگاه این ترانه را از آن ایشان می دانند.


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
طاووس سه شنبه 29 بهمن1387 14:2
 

     تصنیف طاووس، با آواز مرضیه

        در کنار گلبنی خوشرنگ و بو طاووس زیبا      

با پر صد رنگ خود مستانه زد چتری فریبا

         از غرورش، هرچه من گویم یک از صدها نگفتم       

    نکته ای در وصف آن افسونگر رعنا نگفتم

تاج رنگینی به سر داشت                 خرمنی گل جای پر داشت

در میان سبزه هر سو                       بی خبر از خود گذر داشت

         هر زمان بر خود نظر بودش سرا پا           نخوتش افزون شد از آن چتر زیبا

    بی خبر از کار دنیا

              من که خود مفتون هر نقش و جمالم        

    هر زمان پابند یک خواب و خیالم

   خوش بُدم گرم تماشا

چو شد ز شور او          فزون غرور او        پای زشتش شد هویدا

هر کسی در این جهان، باشد اسیر زشت و زیبا

چو غنچه بسته شد          پرش شکسته شد       تا بدید آن زشتی پا

هر کسی در این جهان، باشد اسیر زشت و زیبا

من همان طاووس مستم                 چتر خود نگشاده بستم

یک جهان ذوق و هنر                  هستم، ولی با صد دریغا

سینه ای بی کینه دارم                      روح چون آیینه دارم

گنج شعرو شور و حالم                     این همه نقدینه دارم

جلوۀ آن مرغ شیدا                         گفتۀ جان پرورِ من   

پای آن طاووس زیبا                           هستی رنج آور من

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آهنگ: پرویز یاحقی/ سراینده: معینی کرمانشاهی/ خواننده: مرضیه/ دستگاه: شور/ سال آفرینش: 1۳۳۶

· ترانه، در سال ۱۳۳۷ تا سال ۳۸ سروده شده است که نیمۀ دوم پارۀ پایانی آن، به دست ممیزان رادیو، به "این دل بی دلبر من" دگرش یافت.

· خواننده، واژۀ بُدَم را بِدَم خوانده است. هر اندازه که مهتران یا حقی و کرمانشاهی گفتند که اشتباه است، ایشان، دوباره کاری را نپذیرفتند.


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
سنگ خارا سه شنبه 17 دی1387 16:47

 

 تصنیف سنگ خارا، با آواز مرضیه

(جای آن دارد که چندی هم ره صحرا بگیرم

  سنگ خارا را گواه این شیدا بگیرم

 مو به مو دارم سخن ها                 نکته ها از انجمن ها

بشنو ای سنگ بیابان                    بشنوید ای باد و باران

             با شما همرازم اکنون                    با شما دمسازم اکنون)-(۲ مرتبه)

شمع خود سوزی چو من، در میان انجمن

(گاهی اگر آهی کشد، دل ها بسوزد)-(۲ مرتبه)

یک چنین آتش به جان                 مصلحت باشد همان

(با عشق خود تنها شود، تنها بسوزد)-(۲ مرتبه)

من یکی مجنون دیگر                در پی لیلای خویشم

عاشق این شور و حال                عشق بی پروای خویشم

تا به سویش ره سپارم                 سر ز مستی بر ندارم

من پریشان حال و دلخوش             با همین دنیای خویشم

جای آن دارد که چندی هم ره صحرا بگیرم

 سنگ خارا را گواه این شیدا بگیرم

مو به مو دارم سخن ها                نکته ها از انجمن ها

بشنو ای سنگ بیابان                     بشنوید ای باد و باران

با شما همرازم اکنون                    با شما دمسازم اکنون

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آهنگ: علی تجویدی/آرایش: روح الله خالقی/سراینده: رحیم معینی کرمانشاهی/خواننده: مرضیه/دستگاه: دشتی(بیات ترک)/ گلهای رنگارنگ شمارۀ ۲۶۱ /سال آفرینش آهنگ: ۱۳۳۷/ سال آفرینش سروده: ۱۳۴۰


نوشته شده بدست بینا | پیوند |


نمایۀ تارنگار

سیاهه

دوستان

بایگانی نوشته ها

بایگانی جستارها

دلنوازان

بخش ویژه

برای رونوشت URL فید RSS این تارنگار کلیک کنید
Powered by BLOGFA.COM