تصنیف ها و ترانه های اصیل ایرانی
گلچینی از آهنگ ها و سرودها و نواهای ماندگار و برنامه های گلها و جشن های ایرانی
گلهای صحرایی، برنامۀ شمارۀ 62 جمعه 26 شهریور1389 13:30
 

گلهای صحرایی، برنامۀ شمارۀ 62

شناسۀ برنامه:

دستگاه: دشتی/ بخش تصنیف: ناهید دایی جواد/ پیش درآمد بخش تصنیف _ ضربی: غم و غصه توي قلبُم لونه کرده/ سراینده: جهانبخش پازوکی


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای صحرایی، برنامۀ شمارۀ 61 جمعه 26 شهریور1389 12:45
 

گلهای صحرایی، برنامۀ شمارۀ 61

شناسۀ برنامه:

خوانندۀ بخش تصنیف: الهه/ خوانندۀ بخش آوازی: ویگن/ نوازندگان: انوشیروان روحانی(پیانو) _ فرید فرجاد(ویولون)/ گونۀ آهنگ: ارمنی/ آهنگ: آوِديس خاچاطوريان/ آرایش: جواد معروفی/ پیش درآمد بخش تصنیف _ ضربی: تا در گوشم قصه توست در چَشمم چهره توست/ پیش درآمد بخش آوازی: شج جوميم/ سراینده: معيني کرمانشاهي/ گوینده: آذر پژوهش


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای صحرایی، برنامۀ شمارۀ 60 جمعه 5 شهریور1389 23:20
 

گلهای صحرایی، برنامۀ شمارۀ 60

شناسۀ برنامه:

دستگاه: بیات اصفهان/ خوانندۀ بخش تصنیف: آذر/ نوازنده: جلیل شهناز(تار)/ گونۀ آهنگ: محلی شیرازی/ پیش درآمد بخش تصنیف _ ضربی: لب بوم اومدي رخ تازه کِردي/ گوینده: روشنک


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای صحرایی، برنامۀ شمارۀ 59 جمعه 5 شهریور1389 23:10
 

گلهای صحرایی، برنامۀ شمارۀ 59

شناسۀ برنامه:

دستگاه: بیات زند/ خوانندۀ بخش آوازی: سیما بینا/ خوانندۀ بخش تصنیف: سیما بینا/ گونۀ آهنگ: محلی شیرازی/ آرایش: جواد معروفی/ پیش درآمد بخش آوازی: جون جون نامهربونُم شيرين زبونُم/ پیش درآمد بخش تصنیف _ ضربی: درخونت بيايُم در زنُم من/ سرایندگان: بابا طاهر عریان _ فائز دشتستانی/ گوینده: روشنک


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای صحرایی، برنامۀ شمارۀ 57 پنجشنبه 4 شهریور1389 12:28
 

گلهای صحرایی، برنامۀ شمارۀ 57

شناسۀ برنامه:

دستگاه: بیات اصفهان/ خوانندۀ بخش تصنیف: منوچهر شیرازی _ جلال قانونی/ گونۀ آهنگ: محلی/ پیش درآمد بخش تصنیف _ ضربی: بلند بالا به بالات اومدم من/ گوینده: روشنک


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای صحرایی، برنامۀ شمارۀ 52 پنجشنبه 4 شهریور1389 12:6
 

گلهای صحرایی، برنامۀ شمارۀ 52

شناسۀ برنامه:

خوانندۀ بخش تصنیف: عبدالوهاب شهیدی/ گونۀ آهنگ: محلی بویر احمدی/ پیش درآمد بخش تصنیف _ ضربی: دل مي خواست يار بِبينُم/ گوینده: روشنک


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای صحرایی، برنامۀ شمارۀ 51 یکشنبه 24 مرداد1389 16:35
 

گلهای صحرایی، برنامۀ شمارۀ 51

شناسۀ برنامه:

خوانندۀ بخش تصنیف: سیما بینا/ گونۀ آهنگ: محلی جهرمی/ آرایش: جواد معروفی/ پیش درآمد بخش تصنیف _ ضربی: نمي تونُم زنُم اي جان/ گوینده: روشنک


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای صحرایی، برنامۀ شمارۀ 50 یکشنبه 24 مرداد1389 16:28
 

گلهای صحرایی، برنامۀ شمارۀ 50

شناسۀ برنامه:

خوانندۀ بخش تصنیف: ویگن/ نوازنده: انوشیروان روحانی(پیانو)/ گونۀ آهنگ: محلی ارمنی/ آرایش: جواد معروفی/ پیش درآمد بخش تصنیف _ ضربی: دامن کِشان ساقي مي ِخواران/ سراینده: جمشيد ارجمند/ گوینده: روشنک


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای صحرایی، برنامۀ شمارۀ 47 پنجشنبه 14 مرداد1389 16:43
 

گلهای صحرایی، برنامۀ شمارۀ 47

شناسۀ برنامه:

خوانندۀ بخش تصنیف: انوشَه/ نوازندگان: رضا ورزنده(سنتور) _ پرویز یاحقی(ویولن)/ گونۀ آهنگ: محلی بویراحمدی/ آرایش: پرویز یاحقی/ پیش درآمد بخش تصنیف _ ضربی: دل مي خواست يار ببينم


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای صحرایی، برنامۀ شمارۀ 46 پنجشنبه 14 مرداد1389 16:27
 

گلهای صحرایی، برنامۀ شمارۀ 46

شناسۀ برنامه:

دستگاه: دشتی/ خوانندۀ بخش تصنیف: سیما بینا/ نوازنده: جلیل شهناز(تار)/ گونۀ آهنگ: محلی بیرجندی/ پیش درآمد بخش تصنیف _ ضربی: نگارا قهقهۀ مستِت بنازُم/ گوینده: روشنک


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای صحرایی، برنامۀ شمارۀ 45 پنجشنبه 14 مرداد1389 16:19
 

گلهای صحرایی، برنامۀ شمارۀ 45

شناسۀ برنامه:

خوانندۀ بخش تصنیف: آذر/ گونۀ آهنگ: محلی آذربایجانی/ آرایش: جواد معروفی/ پیش درآمد بخش تصنیف _ ضربی: مِي ز جان شب برده چشمانم/ گوینده: روشنک


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای صحرایی، برنامۀ شمارۀ 43 پنجشنبه 14 مرداد1389 16:13
 

گلهای صحرایی، برنامۀ شمارۀ 43

شناسۀ برنامه:

خوانندۀ بخش تصنیف: مسعودی/ پیش درآمد بخش تصنیف _ ضربی: بي تو می دل غوغا کنه


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای صحرایی، برنامۀ شمارۀ 42 پنجشنبه 14 مرداد1389 0:47

 

گلهای صحرایی، برنامۀ شمارۀ 42 

شناسۀ برنامه:

دستگاه: ابوعطا/ خوانندۀ بخش تصنیف: سیما بینا/ گونۀ آهنگ: محلی/ پیش درآمد بخش تصنیف _ ضربی: بلند بالا به بالات اومدُم مو


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای صحرایی، برنامۀ شمارۀ 41 پنجشنبه 14 مرداد1389 0:40
 

گلهای صحرایی، برنامۀ شمارۀ 41

شناسۀ برنامه:

خوانندۀ بخش تصنیف: کوروس سرهنگ زاده/ گونۀ آهنگ: محلی افشاری/ آرایش: حبیب الله بدیعی/ پیش درآمد بخش تصنیف _ ضربی: من امشب بي دلبر را به تو دادم/ سراینده: کاوه


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای صحرایی، برنامۀ شمارۀ 40 پنجشنبه 14 مرداد1389 0:28
 

گلهای صحرایی، برنامۀ شمارۀ 40

شناسۀ برنامه:

دیباچه: داغستانی/ خوانندۀ بخش تصنیف: الهه/ نوازنده: انوشیروان روحانی(پیانو)/ آرایش: جواد معروفی/ پیش درآمد بخش تصنیف _ ضربی: باز مَه من اين منم که سويت روانم/ سراینده: کاوه/ گوینده: روشنک


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای صحرایی، برنامۀ شمارۀ 38 جمعه 18 تیر1389 23:2
 

گلهای صحرایی، برنامۀ شمارۀ 38

شناسۀ برنامه: 

خوانندۀ بخش تصنیف: کورس سرهنگ زاده/ نوازندگان: احمد عبادی(سه تار) _ حبیب الله بدیعی(ویولون)/ گونۀ آهنگ: محلی/ آرایش: حبیب الله بدیعی/ پیش درآمد بخش تصنیف _ ضربی: رفته بودم تا سر راهش بگيرُم، رفته بود/ سراینده: بیژن ترقی/ گوینده: روشنک


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای صحرایی، برنامۀ شمارۀ 37 جمعه 18 تیر1389 22:50
 

گلهای صحرایی، برنامۀ شمارۀ 37

شناسۀ برنامه: 

خوانندۀ بخش تصنیف: ناصر مسعودی/ پیش درآمد بخش تصنیف _ ضربی: نم نم باران بواره/ گوینده: روشنک


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای صحرایی، برنامۀ شمارۀ 36 چهارشنبه 16 تیر1389 16:44

 

گلهای صحرایی، برنامۀ شمارۀ 36 

شناسۀ برنامه:  

خوانندۀ بخش تصنیف: کورس سرهنگ زاده/ آرایش: حبیب الله بدیعی/ پیش درآمد بخش تصنیف _ ضربی: دلُم زار و دلُم زار و دلُم زار/ سراینده: بابا طاهر/ گوینده: روشنک


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای صحرایی، برنامۀ شمارۀ 35 چهارشنبه 16 تیر1389 16:37
 

گلهای صحرایی، برنامۀ شمارۀ 35

شناسۀ برنامه:  

دیباچه: افرا چشمه/ دستگاه: ماهور/ خوانندۀ بخش تصنیف: الهه/ نوازنده: احمد عبادی(سه تار)/ گونۀ آهنگ: محلی/ آرایش: روح الله خالقی/ رهبر ارکستر: گلنوش خالقی/ پیش درآمد بخش تصنیف _ ضربی: دو زلفونت بُوَد تار ربابُم/ سراینده: بابا طاهر/ گوینده: روشنک


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای صحرایی، برنامۀ شمارۀ 33 چهارشنبه 16 تیر1389 16:29

 

گلهای صحرایی، برنامۀ شمارۀ 33 

شناسۀ برنامه:  

دستگاه: شور/ خوانندۀ بخش تصنیف: کورس سرهنگ زاده/ گونۀ آهنگ: محلی/ آرایش: حبیب الله بدیعی/ پیش درآمد بخش تصنیف _ ضربی: اگر يارُم چو گل خوش آب و رنگه/ گوینده: روشنک


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای صحرایی، برنامۀ شمارۀ 31 چهارشنبه 16 تیر1389 16:20
 

گلهای صحرایی، برنامۀ شمارۀ 31

شناسۀ برنامه:  

خوانندۀ بخش تصنیف: سیما بینا/ نوازنده: احمد عبادی(سه تار)/ گونۀ آهنگ: محلی بیرجندی/ آرایش: جواد معروفی/ پیش درآمد بخش تصنیف _ ضربی: بهار آمد که مو شيدا بگردُم/ گوینده: روشنک


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای صحرایی، برنامۀ شمارۀ 30 جمعه 28 خرداد1389 14:0
 

گلهای صحرایی، برنامۀ شمارۀ 30

خوانندۀ بخش تصنیف: الهه/ نوازنده: انوشیروان روحانی(پیانو)/ گونۀ آهنگ: محلی/ آرایش: جواد معروفی/ پیش درآمد بخش تصنیف _ ضربی: دلم را بي خبر مي بري/ سراینده: کاوه/ گوینده: روشنک


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای صحرایی، برنامۀ شمارۀ 29 جمعه 28 خرداد1389 13:39
 

گلهای صحرایی، برنامۀ شمارۀ 29

شناسۀ برنامه:   

خوانندۀ بخش تصنیف: ناصر مسعودی/ نوازنده: حبیب الله بدیعی(ویولون)/ گونۀ آهنگ: محلی گیلکی/ آهنگ: غلامعلی امانی/ پیش درآمد بخش تصنیف _ ضربی: شب مهتابه/ سراینده: بهمن فرخی/ گوینده: روشنک


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای صحرایی، برنامۀ شمارۀ 28 ب جمعه 28 خرداد1389 13:24
   

گلهای صحرایی، برنامۀ شمارۀ 28 ب

شناسۀ برنامه:   

دستگاه: دشتی/ خوانندۀ بخش تصنیف: سیما بینا/نوازنده: حبیب الله بدیعی(ویولون)/ گونۀ آهنگ: محلی بیرجندی/ آرایش: جواد معروفی/ پیش درآمد بخش تصنیف _ ضربی: نگارينا قد چارشونه داري ليلا خانم / گوینده: روشنک

·در آگاهی نخست و پایانی این برنامه، تنها از شمارۀ 28 یاد شده است.


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای صحرایی، برنامۀ شمارۀ 28 پنجشنبه 27 خرداد1389 21:16
 

گلهای صحرایی، برنامۀ شمارۀ 28

شناسۀ برنامه: دستگاه: سه گاه/ خوانندۀ بخش تصنیف: ناصر مسعودی/ نوازندگان: حسن کسایی(نی) _ بدیعی _ محمد میرنقیبی(ویولون) _ رضا ورزنده(سنتور) _ امیرناصر افتتاح(تنبک)/ گونۀ آهنگ: محلی گیلکی/ پیش درآمد بخش تصنیف _ ضربی: بشو بشو ته غم می کار و باره / گوینده: روشنک

 ·بی گمان، آماج از بدیعی در این برنامه، حبیب الله بدیعی است نه رحمت الله بدیعی.


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای صحرایی، برنامۀ شمارۀ 25 پنجشنبه 27 خرداد1389 20:52
 

گلهای صحرایی، برنامۀ شمارۀ 25

شناسۀ برنامه:   

دستگاه: شور/ خوانندۀ بخش تصنیف: جفرودی/ نوازنده: احمد عبادی(سه تار)/ گونۀ آهنگ: محلی گیلکی/  پیش درآمد بخش تصنیف _ ضربی: کیجای کوتی/ گوینده: روشنک


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای صحرایی، برنامۀ شمارۀ 24 جمعه 21 خرداد1389 21:9
 

گلهای صحرایی، برنامۀ شمارۀ 24

شناسۀ برنامه:   

دستگاه: بیات زند/ خوانندۀ بخش تصنیف: ناصر مسعودی/ نوازنده: رضا ورزنده(سنتور)/ گونۀ آهنگ: محلی گیلکی/ پیش درآمد بخش تصنیف _ ضربی: دلواپسی آرام تا وقت بهاره/ گوینده: روشنک


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای صحرایی، برنامۀ شمارۀ 23 جمعه 21 خرداد1389 20:46
 

گلهای صحرایی، برنامۀ شمارۀ 23

شناسۀ برنامه:   

خوانندۀ بخش تصنیف: ناصر مسعودی/ نوازنده: رضا ورزنده(سنتور)/ آرایش: حبیب الله بدیعی/ گونۀ آهنگ: محلی گیلکی/ پیش درآمد بخش تصنیف _ ضربی: خدايا دختر رشتي قشنگه - بنفشه گل بيرون بَمو/ گوینده: روشنک


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای صحرایی، برنامۀ شمارۀ 22 دوشنبه 17 خرداد1389 13:28
 

                                           گلهای صحرایی، برنامۀ شمارۀ 22

شناسۀ برنامه:   

خوانندۀ بخش تصنیف: یاسمین/ نوازندگان: احمد عبادی(سه تار) _ حسن کسایی(نی) _ علی تجویدی(ویولن) _ رضا ورزنده(سنتور)/ گونۀ آهنگ: محلی/ پیش درآمد بخش تصنیف _ ضربی: هرکه دیدُم داره یاری مو ندارُم/ سرایندگان: فائز _ رضا جنتی عطایی/ گوینده: روشنک


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای صحرایی، برنامۀ شمارۀ 21 پنجشنبه 13 اسفند1388 21:8
 

                                         گلهای صحرایی، برنامۀ شمارۀ 21

شناسۀ برنامه:   

خوانندۀ بخش تصنیف: ناصر مسعودی/ نوازنده: رضا ورزنده(سنتور)/ گونۀ آهنگ: محلی گیلکی/ آهنگ: غلام رضا امانی/ پیش درآمد بخش تصنیف _ ضربی: دلواپسی آرام تا وقت بهاره/ سراینده: محمدرضا معالی/ گوینده: روشنک


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای صحرایی، برنامۀ شمارۀ 17 دوشنبه 3 اسفند1388 19:58
 

                                              گلهای صحرایی، برنامۀ شمارۀ 17

شناسۀ برنامه:   

دستگاه: شور/ خوانندۀ بخش تصنیف: سیما بینا/ نوازنده: احمد عبادی(سه تار)/ گونۀ آهنگ: محلی/ پیش درآمد بخش تصنیف _ ضربی: بهار آمد که با هم گل بچينيم/ گوینده: روشنک


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای صحرایی، برنامۀ شمارۀ 16 دوشنبه 3 اسفند1388 19:54
 

                                             گلهای صحرایی، برنامۀ شمارۀ 16

شناسۀ برنامه:   

خوانندۀ بخش تصنیف: سیما بینا/ نوازنده: احمد عبادی(سه تار)/ گونۀ آهنگ: محلی دشتستانی/ پیش درآمد بخش تصنیف _ ضربی: آسمون به اين گتي گوشه اش نوشته/ گوینده: روشنک


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای صحرایی، برنامۀ شمارۀ 15 چهارشنبه 21 بهمن1388 20:43
 

                                              گلهای صحرایی، برنامۀ شمارۀ 15

شناسۀ برنامه:   

دستگاه: بیات اصفهان/ خوانندۀ بخش تصنیف: سیما بینا/ نوازنده: احمد عبادی(سه تار)/ گونۀ آهنگ: محلی بیرجندی/ آرایش: جواد معروفی/ پیش درآمد بخش تصنیف _ ضربی: دو چشم بر راه در دارم/ گوینده: روشنک


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای صحرایی، برنامۀ شمارۀ 14 چهارشنبه 21 بهمن1388 20:35
 

                                                گلهای صحرایی، برنامۀ شمارۀ 14

شناسۀ برنامه:   

خوانندۀ بخش تصنیف: سیما بینا/ آرایش: جواد معروفی/ پیش درآمد بخش تصنیف _ ضربی: نميدونُم که چشمونت چه رنگه


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای صحرایی، برنامۀ شمارۀ 13 جمعه 2 بهمن1388 20:41
 

                                           گلهای صحرایی، برنامۀ شمارۀ 13

شناسۀ برنامه:   

دستگاه: سه گاه/ خوانندۀ بخش تصنیف: الهه/ گونۀ آهنگ: محلی مازندرانی/ آرایش: جواد معروفی/ پیش درآمد بخش تصنیف _ ضربی: از شام زلفانت حذر رعنا


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای صحرایی، برنامۀ شمارۀ 12 جمعه 25 دی1388 13:8
 

                                              گلهای صحرایی، برنامۀ شمارۀ 12

شناسۀ برنامه:   

دستگاه: شور و زابل/ خوانندۀ بخش تصنیف: سیما بینا/ نوازنده: حسن کسایی(نی)/ آرایش: جواد معروفی/ پیش درآمد بخش تصنیف _ ضربی: نميدونُم که چشمونت چه رنگه


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای صحرایی، برنامۀ شمارۀ 11 ب سه شنبه 15 دی1388 14:10
 

                                        گلهای صحرایی، برنامۀ شمارۀ 11 ب

شناسۀ برنامه:  

 خوانندۀ بخش تصنیف: سیما بینا/ نوازنده: احمد عبادی(سه تار)/ گونۀ آهنگ: محلی بیرجندی/ پیش درآمد بخش تصنیف _ ضربی: گلی از دست من بستون و بو کن/ گوینده: روشنک


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای صحرایی، برنامۀ شمارۀ 10 شنبه 12 دی1388 14:13
 

                                           گلهای صحرایی، برنامۀ شمارۀ 10

شناسۀ برنامه:   

دستگاه: سه گاه/ خوانندۀ بخش تصنیف: رشید مستقیم/ نوازندگان: رضا ورزنده(سنتور) _ امیرناصر افتتاح(تنبک)/ گونۀ آهنگ: محلی مازندرانی/ آرایش: جواد معروفی/ پیش درآمد بخش تصنیف _ ضربی: منو مِه يار بَيتنِه رعنا/ گوینده: روشنک


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای صحرایی، برنامۀ شمارۀ 9 پنجشنبه 26 آذر1388 13:55
 

                                        گلهای صحرایی، برنامۀ شمارۀ 9

شناسۀ برنامه:   

دستگاه: بیات اصفهان/ خوانندۀ بخش تصنیف: سیما بینا/ گونۀ آهنگ: محلی/ آرایش: محمد میرنقیبی/ پیش درآمد بخش تصنیف _ ضربی: همون خالِ برِ رويُت کُنم مو، آي جون اينور بگردُم/ گوینده: روشنک


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای صحرایی، برنامۀ شمارۀ 8 پنجشنبه 26 آذر1388 13:47
 

                                            گلهای صحرایی، برنامۀ شمارۀ 8        

شناسۀ برنامه:   

دستگاه: شور/ خوانندۀ بخش تصنیف: سیما بینا/ نوازنده: حسن کسایی(نی)/ گونۀ آهنگ: محلی/ پیش درآمد بخش تصنیف _ ضربی: مجنون نبودم مجنونم کردي/ گوینده: روشنک


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای صحرایی، برنامۀ شمارۀ 6 یکشنبه 22 آذر1388 14:6
 

                                           گلهای صحرایی، برنامۀ شمارۀ 6

شناسۀ برنامه:   

خوانندۀ بخش تصنیف: آذر عظیما/ نوازنده: حسن کسایی(نی)/ گونۀ آهنگ: محلی بیرجندی/ آرایش: علی تجویدی/ پیش درآمد بخش تصنیف _ ضربی: تا بديدنُم آيي به پاي بته صحرا نشستُم گُلُم/ سروده های دوبیتی: محلی/ گوینده: روشنک


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای صحرایی، برنامۀ شمارۀ 5 یکشنبه 22 آذر1388 13:25
 

                                              گلهای صحرایی، برنامۀ شمارۀ 5

شناسۀ برنامه:      

خوانندۀ بخش تصنیف: آذر عظیما/ گونۀ آهنگ: محلی دشتستانی/ پیش درآمد بخش تصنیف _ ضربی: آفتاب از کوه سر زد تا که ترک خِيل کُنُم/ سروده های دوبیتی: محلی


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای صحرایی، برنامۀ شمارۀ 4 یکشنبه 22 آذر1388 13:13
 

                                                گلهای صحرایی، برنامۀ شمارۀ 4

شناسۀ برنامه:        

خوانندۀ بخش تصنیف: سیما بینا/ آهنگ: انوشیروان روحانی/ گونۀ آهنگ: محلی بیرجندی/ پیش درآمد بخش تصنیف _ ضربی: دختر خاله، گل ناز من چارده نيم ساله، گل ناز من/ سرایندۀ دوبیتی: باباطاهر

 ·در این برنامه تنها یک پاره از دو بیتی های باباطاهر می باشد و دیگر دوبیتی ها محلی می باشد.


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای صحرایی، برنامۀ شمارۀ 3 یکشنبه 22 آذر1388 12:58
 

                                       گلهای صحرایی، برنامۀ شمارۀ 3       

شناسۀ برنامه:        

خوانندۀ بخش تصنیف: آذر عظیما/ گونۀ آهنگ: محلی بیرجندی/ پیش درآمد بخش تصنیف _ ضربی: تا بديدنُم آيي به پاي بتۀ صحرا نشستُم گُلُم/ سرایندۀ ترانه: بیژن ترقی/ سرایندۀ رباعی ها: باباطاهر


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای صحرایی، برنامۀ شمارۀ 2 یکشنبه 22 آذر1388 12:43
 

                                           گلهای صحرایی، برنامۀ شمارۀ 2

شناسۀ برنامه:         

خوانندۀ بخش تصنیف: الهه/ پیش درآمد بخش تصنیف _ ضربی: به غربت ماندُم و دل بي قرار يار


نوشته شده بدست بینا | پیوند |
گلهای صحرایی، برنامۀ شمارۀ 1 یکشنبه 22 آذر1388 12:36
 

                         گلهای صحرایی، برنامۀ شمارۀ 1                                          

شناسۀ برنامه:        

خوانندۀ بخش تصنیف: سیما بینا/ نوازنده: حسین کسایی(نی)/ آهنگ: عباس شاهپوری/ گونۀ آهنگ: محلی  خراسانی/ پیش درآمد بخش تصنیف _ ضربی: نگارا  کاسۀ چَشمُم سَرآيد يار


نوشته شده بدست بینا | پیوند |


نمایۀ تارنگار

سیاهه

دوستان

بایگانی نوشته ها

بایگانی جستارها

دلنوازان

بخش ویژه

برای رونوشت URL فید RSS این تارنگار کلیک کنید
Powered by BLOGFA.COM